Gäller ROT-avdrag vid fönsterarbeten?

Ibland är det dags att byta fönster i köket (och övriga rum för den delen också). Om du känner till skattereduceringen ROT, det vill säga Reperation/Underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad, vet du kanske att avdraget endast avser det utförda arbetet – inte materialet som införskaffas (även om detta är en stor kostnad). Gäller då ROT-avdraget vid fönsterbyten/renoveringar?

Detta gäller från och med 2016 

Det är inte helt lätt att installera fönster på egen hand. Det finns flera alternativ ute på marknaden som är proffs på fönster. Optimera – en trygg tjänst för hantverksarbeten – är ett alternativ där du kan få flera offerter hos betrodda hantverkare att välja bland inför din fönsterrenovering. Vad du först och främst måste känna till när du anlitar arbetskraft för fönsterbyten/fönsterrenoveringar är att ROT-avdraget gäller, men från och med nästa år (2016) kommer avdraget att sänkas från 50% till 30%. Det är ändå självskrivet att du skall utnyttja ROT-avdraget eftersom du konstant kommer spara in mycket pengar för de hantverksarbeten du vill ha utförda. Se också till att det företag du anlitar alltid har F-Skattesedel och att arbetsuppgiften till 100% är föremål för ROT-avdraget.

Regler för ROT-avdraget: rotavdrag

 • Du måste vara skriven och skatteskyldig i Sverige
 • Du måste vara myndig (minst 18 år fyllda)
 • Ha specificerade utgifter för så kallade HUS-tjänster (i.e. ROT- och RUT-tjänster)
 • Du måste vara ägare till en fastighet som minst betraktas som ett ”småhus”
 • Samtliga kostnader som du vill göra avdrag för måste kunna hänföras till ditt (eller dina föräldrars) hushåll
 • I skrivande stund är ROT-avdraget 50% av den anlitade arbetskostnaden och maxbeloppet är 50 000 kronor per familjemedlem och år. Från och med 2016 kommer den procentuella avdragssatsen att sänkas till 30%.

Så här fungerar det praktiskt

Som kund får du:

 • din skattereduktion direkt utskriven på din faktura för arbetet
 • ett meddelande från Skatteverket om det utbetalade beloppet till den som utför jobbet
 • se till att söka om slutlig skattereduktion i din personliga deklaration

Till den som utför arbetet skall du alltid bistå med följande information:

 • Namn och Personnummer
 • Fastighetsbeteckning